Κατηγορίες

Νομοθεσία Κοτσαδόρων

 

Ο παρακάτω νόμος ορίζει ποιες προδιαγραφές  πρέπει να έχουν οι κοτσαδόροι προκειμένου να πωληθούν στην αγορά.

 
Οδηγία της ΕC No 94/20.
 
Η  οδηγία της ΕΟΚ 94/20 έχει γίνει νόμος του Ελληνικού κράτους με αριθμό ΦΕΚ 910/6.11.1995.

Ας δούμε μερικά σημεία της οδηγίας 94/20EC.

 - Όταν η μπίλια του κοτσαδόρου κάνει δυσδιάκριτη την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τότε αυτή πρέπει να αφαιρείται χωρίς ειδικά εργαλεία αλλά με το χέρι. (Σ’αυτή την περίπτωση απαγορεύεται να τοποθετηθεί άλλος κοτσαδόρος πέραν του αφαιρούμενου κοτσαδόρου).(Οδηγία της EC 94/20 παράρτημα VII παράγραφος 2.1.4.)

-  Τα σημεία στήριξης των κοτσαδόρων πάνω στο αυτοκίνητο πρέπει να έχουν εγκριθεί από τον εκάστοτε κατασκευαστή
του αυτοκινήτου.(Οδηγία της EC 94/20 παράρτημα VII παράγραφος 1.2.)
 
-  Κανένας δεν μπορεί να απαγορέψει την πώληση ή την χρήση κοτσαδόρου εφόσον έχει έγκριση τύπου. (Οδηγία της EC 94/20 παράρτημα I άρθρο 2.)
 
 
Για να καταλάβετε αν ένας κοτσαδόρος έχει έγκριση τύπου θα πρέπει στο ταμπελάκι του κοτσαδόρου να υπάρχει ένα ορθογώνιο που θα περικλείει συνεχόμενα ,το γράμμα “e”  , τον κωδικό του κράτους μέλους που εξέδωσε την έγκριση ,το 00 , και τον αριθμό της έγκρισης τύπου.
Επίσης σε άλλο σημείο πάνω στο ταμπελάκι θα πρέπει να υπάρχει η κατηγορία του κοτσαδόρου που είναι το Α-50X ,καθώς και ένας αριθμός της δύναμης        D-value.
Πινακιδάκι με έγκριση τύπου Πινακιδάκι χωρίς έγκριση τύπου